Ωράριο Επικοινωνίας Δευ-Παρ 09:00 - 15:00 | Τηλ.210 6627518

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα
Στην Αφοι Εμμ & Αντ Χαλκιαδάκη ΟΕ που εδρεύει στην Ελλάδα, στην πόλη Κορωπί με διεύθυνση Θέση Σκουπέρη Κορωπί (ΑΦΜ 081730185 /ΔΟΥ Κορωπιου ) (εφεξής «Η Εταιρεία») σεβόμαστε απόλυτα τους πελάτες μας και ανάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητά μας.

Για όλες τις υπηρεσίες μας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ? η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας ? είναι η Αφοι Εμμ & Αντ Χαλκιαδάκη ΟΕ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ») έχει θεσπιστεί από εμάς με σκοπό να σας ενημερώσουμε για την πολιτική της Εταιρείας μας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας χορηγείτε, ώστε να γνωρίζετε το σκοπό επεξεργασίας τους από εμάς, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας.

Στην Αφοι Εμμ & Αντ Χαλκιαδάκη ΟΕ , έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε τόσο για τις πρακτικές μας όσο και για τις επιλογές καθώς και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

1. Οι αρχές μας και οι αξίες μας

? Σεβόμαστε απόλυτα τους πελάτες μας και αναγάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, σε προτεραιότητα της εταιρείας μας.
? Εφαρμόζουμε πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
? Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για νόμιμους, θεμιτούς, σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς.
? Διαχειριζόμαστε όλες τις πληροφορίες των πελατών μας ως εμπιστευτικές, εφαρμόζοντας κάθε απαραίτητο και οργανωτικό μέσο για την προστασία τους.
? Δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός αν αυτό επιτρέπεται από τον νόμο ή από τη μεταξύ μας συμβατική σχέση.
? Εν γένει τηρούμε στο έπακρο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από αυτήν, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.


2. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιλέγετε να σας παρέχουμε. Ειδικότερα, στα πλαίσια εκπλήρωσης της παρούσας συναλλαγής , μεταξύ μας, συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

? Τα προσωπικά σας στοιχεία ( π.χ. το ονοματεπώνυμο σας, και το ΑΦΜ σας )
? Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό φαξ)


3. Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;


? Όταν συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα είτε στην ιστοσελίδα μας για να προχωρήστε στην παραγγελία σας και στην αγορά ενός προϊόντος.
? Όταν επικοινωνείτε τηλεφωνικά με κάποιο συνεργάτη μας για να προχωρήστε στην παραγγελία σας και στην αγορά ενός προϊόντος.


4. Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας με διάφορους τρόπους - αυτό που κάνουμε εξαρτάται από τις πληροφορίες. Οι παρακάτω πίνακες αναφέρουν λεπτομερώς σε αυτό το θέμα, δείχνοντας τι κάνουμε και γιατί το κάνουμε.
Το όνομά σας και τα στοιχεία επικοινωνίας.
Πώς χρησιμοποιούμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας Γιατί;

Εξυπηρετώντας τις αγορές σας Συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά για να πραγματοποιηθεί η αγορά σας (είναι αδύνατο να σας στείλουμε παραγγελία, εάν δεν χρησιμοποιήσουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας)

Για να εκδίδουμε και να σας αποστέλλουμε το τιμολόγιο αγοράς.

 

Συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά για να πραγματοποιηθεί η αγορά σας Συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά για να πραγματοποιηθεί η αγορά σας (ώστε να μπορούμε να σας πληροφορήσουμε πότε έρχεται η παραγγελία σας.

Ταυτοποίηση του συναλλασσομένου με την εταιρεία μας Για να αποτρέψουμε τυχόν λάθος στην εκτέλεση της παραγγελίας σας.
Για να σας ειδοποιούμε για σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις σε ό,τι αφορά την παραγγελία μέχρι και την ολοκλήρωσή της.
Για την επικοινωνία σας μαζί μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, τηλεφώνου, ή άλλων μέσων, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στα πλαίσια εκτέλεσης της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και μέχρι την ολοκλήρωσή της, με την παραλαβή του προϊόντος μας, όπως ενδεικτικά για απαιτήσεις σε ερωτήσεις, παράπονα ή επιστροφές επί των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Για την ανάθεση της αναζήτησης τυχόν αλλαγών, ακυρώσεων ή επιστροφών σας, σε κάθε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της συναλλαγής μας.

 

Το ιστορικό παραγγελιών σας
Τί ζητήσατε κατά την παραγγελία σας ? για παράδειγμα, τα στοιχεία της παραγγελίας μέσω τηλεφώνου ή επιτόπου στο κατάστημα.
Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά Γιατί;

Εξυπηρετώντας τις αγορές σας Συλλέγουμε τα δεδομένα αυτά για να πραγματοποιηθεί η αγορά σας, αφού προσμένετε την καλύτερη εξυπηρέτηση από εμάς
Παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών και υποστήριξη Έτσι, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, έχετε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση ως πελάτης


Δεν χρειάζεται να μας δώσετε οποιαδήποτε από αυτές τις προσωπικές σας πληροφορίες. Αν δεν το κάνετε, ίσως να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε την αγορά σας. Αλλά αυτή είναι η επιλογή σας ? και το σεβόμαστε αυτό.

 

5. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα , καθώς και τα στοιχεία που αφορούν οποιαδήποτε αγορά σας για να εκδίδουμε το τιμολόγιό σας και να σας ενημερώνουμε για την ορθή αποστολή και λήψη, από εσάς, της παραγγελίας σας, καθώς και για να διαχειριστούμε, να παρέχουμε, να προσαρμόζουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και να επεξεργάζονται από την εταιρεία μας για τους παραπάνω σκοπούς, που κρίνονται απαραίτητοι για την εκτέλεση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης καθώς και για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, και για σκοπούς εκτέλεσης και συμμόρφωσης μας με δικαστικές αποφάσεις ή διατάξεις του νόμου, οδηγιών, κανόνων, εγκύκλιων.

Επιπλέον και εφόσον εσείς το επιθυμείτε ρητώς σύμφωνα με τη λίστα συγκατάθεσης που συνοδεύει την παρούσα Δήλωση, η εταιρεία μας δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για να σας προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες μας μέσω SMS, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, αλληλογραφίας, κοινωνικών μέσων και δικτύων ή/και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας.

 

6. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή / και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για την διευκολύνουμε την επίτευξη των σκοπών μας, οι οποίοι αναφέρονται στο σημείο 4 και 5, ενδέχεται να διαβιβάσουμε, αποκαλύψουμε, παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα μοιραστούμε σε τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση τρίτοι μπορεί να είναι:


? Συνεργάτες και υπεργολάβοι που παρέχουν στην εταιρεία μας υπηρεσίες αποθήκευσης (data hosting) ή φιλοξενίας δεδομένων ή υποστήριξης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
? Εταιρείες που συνεργάζονται μαζί μας για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας και να τελεσφορήσει αισίως η συναλλαγή μας, όπως πχ οι εταιρείες παράδοσης
? Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς, ΝΠΔΔ, NΠΙΔ, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας ή βαθμού, εφόσον τούτο απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση, κανονισμό, οδηγία, εντολή, γνωμάτευση, εγκύκλιο κλπ.
? Οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί μας σε περίπτωση πώλησης, διάθεσης, συγχώνευσης, εκκαθάρισης της επιχείρησης μας.

 

7. Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων;

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση επεξεργασίας, διαγραφής, αλλοίωσης ή άλλης χρήσης αυτών, εφαρμόζει συγκεκριμένες εσωτερικές πολιτικές συμμόρφωσης ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

8. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα συνεχίζονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως πχ η ολοκλήρωση της αγοράς σας. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για όσο διάστημα διαθέτετε το λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα μας.

Εάν είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την πολιτική επιστροφών και την αποτροπή απάτης, ενδέχεται να διατηρήσουμε κάποιες από τις πληροφορίες σας, όπου απαιτείται, ακόμα και μετά το πέρας των αγορών σας και της παραγγελίας και τουλάχιστον μέχρι την διακοπή του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας.
Στην συνέχεια αυτές οι πληροφορίες καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω, ή για την κάλυψη των νομικών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής.

 

9. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως πελάτες μας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Ειδικότερα έχετε:

1. Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων (όπως αυτή η ανακοίνωση!)
2. Το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς
3. Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.
4. Το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, ή να σταματήσουμε την επεξεργασία ή τη συλλογή τους, σε ορισμένες περιπτώσεις
5. Το δικαίωμα να διακόψετε την αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή SMS και το newsletter, και να αποσύρετε τη συναίνεσή/συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία που βασίζεται στη συναίνεσή/συγκατάθεσή ανά πάσα στιγμή
6. Το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε στοιχεία των δεδομένων σας είτε σε εσάς είτε σε άλλο φορέα παροχής υπηρεσιών
7. Το δικαίωμα καταγγελίας στον ρυθμιστή προστασίας δεδομένων σας ? στην Ελλάδα, στην Αρχή Προστασίας των Δεδομένων http://www.dpa.gr/

Εάν επιθυμείται αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της εταιρείας μας στο σημείο 10, «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας»
Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι' αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλειπή μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή την συμπλήρωσή τους.
Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας ηλεκτρονικής συναλλαγής, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα (γ) επιβάλλεται από τον νόμο.
Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε (εν άλω ή εν μέρει) τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν ανάκληση της συναίνεσής σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση της συναλλαγής μας. Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτής της ιστοσελίδας ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

 

10. Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέλουμε πάντα να ακούμε από τους πελάτες μας (ειδικά εάν αισθάνεστε ότι σας έχουμε αμελήσει ή θα μπορούσαμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα).
Αν εσείς:
? Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση / ενημέρωση.
? Θα θέλατε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας.
? Θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας όπως περιγράφεται παραπάνω ή έχετε να κάνετε μια καταγγελία.
Σας παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, η οποία θα χαρεί να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις που έχετε και για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί η εταιρεία μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στα στοιχεία επικοινωνίας που παραθέτουμε ακολούθως είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην διεύθυνση e-mail: info@halkiadakisbros.gr
Ή αν θέλετε, μπορείτε να μας γράψετε στηn ταχυδρομική διεύθυνση:

Θεση Σκουπερη Κορωπι 19400 ΤΘ 126

Μπορεί να αλλάζουμε αυτή τη σελίδα ανά χρονικά διαστήματα, για να ανταποκριθούμε καλύτερα και να ενημερώσουμε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Αν κάνουμε σημαντικές αλλαγές, θα το καταστήσουμε σαφές στην ιστοσελίδα μας της εταιρείας ή με άλλα μέσα επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές πριν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Αφοι Εμμ & Αντ Χαλκιαδάκη ΟΕ.

ΕΣΠΑ

Εγγραφείτε στο newsletter μας
Μάθετε πρώτοι τις προσφορές μας

© 2024, All Rights Reserved | Powered By Protocol